Profil Zadavatele - Obec Dobrá

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 224382
Název profilu zadavatele: Obec Dobrá (http://www.dobra.cz)
profilu zadavatele: 00296589
« Zpět na vypsané VZ

Územní plán obce Dobrá

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000100
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem plnění je veřejná zakázka na službu - zpracování nového územního plánu obce Dobrá, dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a rovněž ostatními právními normami, které se na danou problematiku vztahují.
 • Předpokládaná hodnota
  999 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  30.7.2012 10:49:06
 • Poslední změna
  13.3.2019 08:59:22, Obec Dobrá
 • Lhůta pro podání nabídek
  31.8.2012 12:00:00
 • Kontaktní osoba
  Mgr. Milan Stypka, tel: +420 558412301, tel2: +420 558412311, mistostarosta@dobra.cz
 • Další informace
   Územní plán (dále ÚP) bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a prověří reálnost umístění záměrů, řešení závad, střetů a ohrožení území a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, včetně provedení souvisejících činností a služeb, v souladu s touto výzvou a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25086103 AURS, spol. s.r.o., Praha CZ 828 000,00 Kč s DPH
62305433 DUPLEX s.r.o., Ostrava CZ 477 600,00 Kč s DPH
64608531 EKOTOXA s.r.o. Opava CZ 708 000,00 Kč s DPH
44745729 Ing.arch. Jaroslav Haluza, Ostrava CZ 818 400,00 Kč s DPH
18824463 Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o. CZ 924 000,00 Kč s DPH
00562963 Urbanistické středisko, s.r.o., Ostrava CZ 474 000,00 Kč s DPH
46973753 Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. CZ 565 200,00 Kč s DPH
25568329 VISUALCAD, s.r.o. CZ 483 600,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)