Profil Zadavatele - Obec Dobrá

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 224382
Název profilu zadavatele: Obec Dobrá (http://www.dobra.cz)
profilu zadavatele: 00296589
« Zpět na vypsané VZ

Modernizace regionální infrastruktury v obci Dobrá – úsek č. 3 a č.

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000001
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem Veřejné zakázky je výběr zhotovitele na následující stavbu v souladu se zadávacími
  podmínkami.
 • Předpokládaná hodnota
  16 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  26.2.2014 13:03:40
 • Poslední změna
  23.11.2016 15:40:33, Obec Dobrá
 • Lhůta pro podání nabídek
  17.3.2014 12:00:00
 • Kontaktní osoba
  Tomasz Knopp, tel: +420 221 423 927, tel2: +420 725 719 833, tomasz.knopp@mottmac.com
 • Další informace
  Zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 Zákona rozdělil předmět plnění Zakázky na dvě části. Uchazeči
  jsou oprávněni podávat své nabídky na obě části nebo jen na jednu z částí Zakázky.
  Jednotlivé části této veřejné zakázky jsou označeny a vedeny pod názvy:
  Část 1.: Modernizace regionální infrastruktury v obci Dobrá – úsek č. 3 a č. 4
  Část 2.: Chodník k Pazderné
  Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí:
  Část 1.: 11,6 mil. Kč bez DPH (dále jen „PHVZ_1“).
  Část 2.: 5 mil. Kč bez DPH (dále jen „PHVZ_2“)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)