Profil Zadavatele - Obec Dobrá

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 224382
Název profilu zadavatele: Obec Dobrá (http://www.dobra.cz)
profilu zadavatele: 00296589
« Zpět na vypsané VZ

OU Dobrá 230, Dům služeb - výměna výplní otvorů (okna, dveře) ve vnějším plášti budovy

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000008
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  předmětem plnění je demontáž původních výplní, provedení zazdívek vč. povrchových úprav, osazení nových výplní vč. vnitřních parapetů a začištění. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
 • Předpokládaná hodnota
  1 912 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  10.9.2013 13:05:05
 • Poslední změna
  30.12.2013 09:31:31, Obec Dobrá
 • Lhůta pro podání nabídek
  23.9.2013 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Kristýna Soukupová, tel: 387330460, soukupova@stav-poradna.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)